китайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
此致
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
祝好
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами