вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами