английский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Официально, вежливо
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямолинейно
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами