польский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Geachte heer President
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Geachte heer
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Drogi/Szanowny Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Beste Jan
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
Wij schrijven u in verband met ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
Met betrekking tot ...
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ten aanzien van ...
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Ik schrijf u uit naam van ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Zou u het erg vinden om ...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
Ik zou u willen vragen, of ...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
Kunt u ... aanbevelen ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
U wordt dringend verzocht ...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Официальная просьба, прямолинейно
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
Het is ons oogmerk om ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
De bijlage is in ... formaat.
Załącznik jest w formacie...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Официально, вежливо
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Официально, очень вежливо
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Официально, очень вежливо
Bij voorbaat dank.
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
Ik verheug mij op de samenwerking.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Официально, вежливо
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
Wij waarderen u als klant.
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямолинейно
Ik hoor graag van u.
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Официально, широко используется, получатель известен
Hoogachtend,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Groeten,
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами