немецкий | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Geachte heer President
Sehr geehrter Herr Präsident,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Beste Jan
Lieber Johann,
Неофициально, дружеская переписка
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Официально, от лица всей компании
Wij schrijven u in verband met ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Официально, от лица всей компании
Met betrekking tot ...
Bezug nehmend auf...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ten aanzien van ...
In Bezug auf...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Ik schrijf u uit naam van ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Официально, если вы пишите за кого-то
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Zou u het erg vinden om ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Wären Sie so freundlich...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Официальная просьба, очень вежливо
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Официальная просьба, очень вежливо
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Официальная просьба, вежливо
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Официальная просьба, вежливо
Ik zou u willen vragen, of ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Вежливая официальная просьба
Kunt u ... aanbevelen ...
Können Sie ... empfehlen...
Официальная просьба, прямо
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Официальная просьба, прямо
U wordt dringend verzocht ...
Sie werden dringlichst gebeten...
Официальная просьба, прямолинейно
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Официальная прямая просьба
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Официальный запрос, прямо
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Официальный запрос, прямо
Het is ons oogmerk om ...
Wir beabsichtigen...
Официальная констатация намерения, прямо
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
De bijlage is in ... formaat.
Der Anhang ist im ...-Format.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Официально, вежливо
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, очень вежливо
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Официально, очень вежливо
Bij voorbaat dank.
Vielen Dank im Voraus...
Официально, очень вежливо
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, очень вежливо
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Официально, очень вежливо
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Официально, вежливо
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Официально, вежливо
Ik verheug mij op de samenwerking.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Официально, вежливо
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Официально, вежливо
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Официально, прямо
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Официально, прямо
Wij waarderen u als klant.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Официально, прямо
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Официально, прямолинейно
Ik hoor graag van u.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Менее официально, вежливо
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя получателя неизвестно
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, получатель известен
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Groeten,
Grüße
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами