корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Beste Jan
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
Met betrekking tot ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ten aanzien van ...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Ik schrijf u uit naam van ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Ik zou u willen vragen, of ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Kunt u ... aanbevelen ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
U wordt dringend verzocht ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Het is ons oogmerk om ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
De bijlage is in ... formaat.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Bij voorbaat dank.
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Ik verheug mij op de samenwerking.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Wij waarderen u als klant.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Ik hoor graag van u.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
Hoogachtend,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Groeten,
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами