чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Lieber Johann,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Hochachtungsvoll
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами