эсперанто | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
친애하는 미영씨,
Estimata John
Неофициально, дружеская переписка
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Официально, от лица всей компании
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Официально, от лица всей компании
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Официальная просьба, очень вежливо
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Официальная просьба, очень вежливо
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, вежливо
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Официальная просьба, вежливо
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Вежливая официальная просьба
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Официальная просьба, прямо
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Официальная просьба, прямо
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Официальная просьба, прямолинейно
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Официальная прямая просьба
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Официальный запрос, прямо
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Официальный запрос, прямо
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Официальная констатация намерения, прямо
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Официально, вежливо
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Официально, очень вежливо
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Официально, очень вежливо
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Официально, очень вежливо
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Официально, очень вежливо
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Официально, очень вежливо
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Официально, вежливо
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Официально, вежливо
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Официально, вежливо
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Официально, вежливо
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Официально, прямо
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Официально, прямо
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Официально, прямо
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Официально, прямолинейно
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Менее официально, вежливо
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Официально, имя получателя неизвестно
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Официально, широко используется, получатель известен
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами