чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами