шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
此致
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами