чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
此致
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами