польский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Официально, вежливо
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямолинейно
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
此致
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами