чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Gentilissimo,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Gentilissima,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gentile Mario,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
In riferimento a...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
L'allegato è in formato... .
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
In fede,
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Cordialmente,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами