шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Señores:
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Apreciado Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Querido Juan:
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
Con relación a...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

¿Sería posible...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
¿Podría enviarme...
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
¿Podría recomendarme...
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
¿Podría enviarme...
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
Se le insta urgentemente a...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
El archivo adjunto está en formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
Para mayor información consulte nuestra página web:
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
Si requiere más información no dude en contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
Si requiere más información...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Saludos,
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами