вьетнамский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Señores:
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Apreciado Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Querido Juan:
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
El archivo adjunto está en formato...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Официально, вежливо
Para mayor información consulte nuestra página web:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямолинейно
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Atentamente,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Respetuosamente,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saludos,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Saludos,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами