шведский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kære Hr. Direktør,
Bäste herr ordförande,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Kære Hr.,
Bäste herrn,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr/fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det måtte vedkomme,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kære John,
Bäste John,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver til dig angående...
Vi skriver till dig angående ...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i anledning af...
Vi skriver i samband med ...
Официально, от лица всей компании
I fortsættelse af...
Vidare till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I henhold til...
Med hänvisning till ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Jag skriver för att fråga om ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jeg skriver til dig på vegne af...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ville du have noget imod hvis...
Vi är tacksamma om du ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Vil du være så venlig at...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Официальная просьба, очень вежливо
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Kunde du skicka mig ...
Официальная просьба, вежливо
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Официальная просьба, вежливо
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Jag måste fråga dig om ...
Вежливая официальная просьба
Kan du anbefale...
Skulle du kunna rekommendera ...
Официальная просьба, прямо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Skulle du kunna skicka mig ...
Официальная просьба, прямо
Du anmodes til snarest at...
Vi ber dig omgående att ...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi ville sætte pris på hvis...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Официальная прямая просьба
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Официальный запрос, прямо
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Официальный запрос, прямо
Det er vores intention at...
Vi har för avsikt att ...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi må desværre meddele dig at...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Bilaget er i...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Официально, вежливо
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
För mer information, se vår hemsida ...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Официально, очень вежливо
Tak på forhånd...
Tack på förhand...
Официально, очень вежливо
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Официально, очень вежливо
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Официально, очень вежливо
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Официально, вежливо
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Официально, вежливо
Tak for din hjælp i denne sag.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Официально, прямо
Hvis du behøver mere information...
Om du behöver mer information ...
Официально, прямо
Vi sætter pris på din forretning.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Официально, прямо
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Официально, прямолинейно
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Менее официально, вежливо
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Официально, имя получателя неизвестно
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, получатель известен
Med respekt,
Med vänlig hälsning,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Med venlig hilsen
Hälsningar,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами