чешский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kære Hr. Direktør,
Vážený pane prezidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Kære Hr.,
Vážený pane,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det måtte vedkomme,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kære John,
Milý Johne,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver til dig angående...
Obracíme se na vás ohledně...
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i anledning af...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Официально, от лица всей компании
I fortsættelse af...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I henhold til...
V návaznosti na...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Píši vám, abych vás informoval o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jeg skriver til dig på vegne af...
Píši Vám jménem...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ville du have noget imod hvis...
Vadilo by Vám, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Vil du være så venlig at...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Официальная просьба, очень вежливо
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, вежливо
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Máme zájem o získání/obdržení...
Официальная просьба, вежливо
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Musím vás požádat, zda...
Вежливая официальная просьба
Kan du anbefale...
Mohl(a) byste doporučit...
Официальная просьба, прямо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Официальная просьба, прямо
Du anmodes til snarest at...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Официальная просьба, прямолинейно
Vi ville sætte pris på hvis...
Byli bychom vděční, kdyby...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Официальная прямая просьба
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Официальный запрос, прямо
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Официальный запрос, прямо
Det er vores intention at...
Naším záměrem je, aby ...
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi må desværre meddele dig at...
Je nám líto vás informovat, že...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Bilaget er i...
Příloha je ve formátu...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Официально, вежливо
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Официально, очень вежливо
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Официально, очень вежливо
Tak på forhånd...
Děkuji Vám předem...
Официально, очень вежливо
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, очень вежливо
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Официально, очень вежливо
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Официально, вежливо
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Těším se na možnou spolupráci.
Официально, вежливо
Tak for din hjælp i denne sag.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Официально, прямо
Hvis du behøver mere information...
Pokud budete potřebovat více informací...
Официально, прямо
Vi sætter pris på din forretning.
Vážíme si vaší práce.
Официально, прямо
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Официально, прямолинейно
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Менее официально, вежливо
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Официально, имя получателя неизвестно
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Официально, широко используется, получатель известен
Med respekt,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Med venlig hilsen
S pozdravem, / Zdravím,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами