корейский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
사모님께 드립니다.
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
친애하는 여러분께 드립니다.
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det måtte vedkomme,
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
친애하는 최철수님,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
친애하는 김민정님,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
친애하는 김선영님,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
친애하는 최유라님,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kære John,
친애하는 미영씨,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver til dig angående...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i anledning af...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Официально, от лица всей компании
I fortsættelse af...
...에 관하여 말씀드리자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I henhold til...
...에 대해서 언급하자면,
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jeg skriver til dig på vegne af...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Официально, если вы пишите за кого-то
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ville du have noget imod hvis...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Vil du være så venlig at...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Официальная просьба, очень вежливо
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, вежливо
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Официальная просьба, вежливо
Jeg er nødt til at spørge dig om...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вежливая официальная просьба
Kan du anbefale...
...를 추천해 주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Официальная просьба, прямо
Du anmodes til snarest at...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Официальная просьба, прямолинейно
Vi ville sætte pris på hvis...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Официальная вежливая просьба от лица компании
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Официальная прямая просьба
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Официальный запрос, прямо
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Официальный запрос, прямо
Det er vores intention at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi må desværre meddele dig at...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Bilaget er i...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Официально, вежливо
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Официально, очень вежливо
Tak på forhånd...
미리 감사의 말씀 드리며...
Официально, очень вежливо
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Официально, очень вежливо
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Официально, очень вежливо
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Официально, вежливо
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Официально, вежливо
Tak for din hjælp i denne sag.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Официально, прямо
Hvis du behøver mere information...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Официально, прямо
Vi sætter pris på din forretning.
당신의 수고에 감사드립니다.
Официально, прямо
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Официально, прямолинейно
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Менее официально, вежливо
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Официально, имя получателя неизвестно
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Официально, широко используется, получатель известен
Med respekt,
... (자신의 이름) 드림,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами