английский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Kære Hr.,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Kære Fru.,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kære John,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Официально, от лица всей компании
I fortsættelse af...
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I henhold til...
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
Bilaget er i...
The attachment is in...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Официально, вежливо
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Официально, прямо
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямолинейно
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
Med respekt,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Med venlig hilsen
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами