тайский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
เรียน ท่านผู้ชาย
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
เรียน ท่านผู้หญิง
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
ถึงท่านทั้งหลาย
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนติดต่อกับ...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
เนื่องมาจาก...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
เขียนอ้างอิงถึง...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณจะช่วยกรุณา...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะรับ...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Менее официально, вежливо
Kính thư,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
ด้วยความจริงใจ
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами