румынский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Stimate Domnul/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
În atenţia cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dragă Andreea Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vă scriem cu privire la...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Vă scriu în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
V-ar deranja dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Aş dori să ştiu dacă...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Ataşamentul este în formatul...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами