венгерский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Tisztelt Elnök Úr!
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Tisztelt Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Kedves John!
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Továbbá ....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
A ... ajánlásával....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
X nevében írok Önnek ....
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Liệu ông/bà có phiền...
Nem bánná, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Lenne olyan szíves, hogy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le lennék kötelezve, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hálás lennék, ha ...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Elküldené nekem...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Tudna ajánlani...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Elküldené nekem ...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hálásak lennénk, ha ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mi a jelenlegi ára a ....
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Az a szándékunk, hogy ...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
File được đính kèm trong email này có định dạng...
A csatolmány a ...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Официально, вежливо
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Előre is köszönöm...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Ha több információra van szüksége
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Értékeljük az Ön üzletét.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Официально, прямолинейно
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Várom a válaszát.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Tisztelettel,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Üdvözlettel,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами