румынский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Further to…
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами