польский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
Further to…
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами