датский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Kære Hr.,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Kære John,
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Официально, от лица всей компании
Further to…
I fortsættelse af...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
I henhold til...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
Bilaget er i...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Официально, прямо
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Med venlig hilsen
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами