венгерский | Фразы - Бизнес | Электронная почта

Электронная почта - Введение

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Kedves John!
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Официально, от лица всей компании
Further to…
Továbbá ....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
A ... ajánlásával....
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Официально, вежливая форма начала письма

Электронная почта - Основная часть

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусмотрительно)
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Официально, уточняя, с помощью какой программы адрессату следует открывать прикрепленный файл
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Официально, прямолинейно, относительно проблемы с прикрепленным файлом
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Официально, вежливо
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Официально, когда вы рекламируете ваш сайт

Электронная почта - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Официально, прямо
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Официально, прямо
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Официально, прямолинейно
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Üdvözlettel,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами