шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
La proforma fakturo estos faksato.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
La tuta pagebla kvanto estas...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо