чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо