нидерландский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Официально, очень вежливо
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Официально, вежливо
La proforma fakturo estos faksato.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Официально, прямо
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Официально, прямо
La tuta pagebla kvanto estas...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Официально, прямо
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Официально, очень вежливо
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Официально, вежливо
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Официально, вежливо
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Официально, вежливо
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Официально, прямо
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Официально, прямо
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Официально, прямолинейно
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Официально, прямолинейно
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Официально, вежливо