китайский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Официально, очень вежливо
Vi trovos la fakturon no. ... por...
随函附上...的发票号码...
Официально, вежливо
La proforma fakturo estos faksato.
该报价单的发票将传真给您。
Официально, прямо
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
收到货物发票之后立即付款。
Официально, прямо
La tuta pagebla kvanto estas...
总支付额是...
Официально, прямо
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Официально, очень вежливо
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Официально, вежливо
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Официально, вежливо
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Официально, вежливо
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Официально, прямо
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
请立即发送您的付款。
Официально, прямо
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
我们还没有收到...的付款
Официально, прямолинейно
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Официально, прямолинейно
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Официально, вежливо