эсперанто | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
La proforma fakturo estos faksato.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
La tuta pagebla kvanto estas...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Официально, вежливо