чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо