французский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Merci de régler le montant suivant...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
La facture pro forma sera faxée.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Réglable directement après réception des biens.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
La montant total à payer est de...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Официально, вежливо