финский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Liitteenä lasku numero...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
Koko maksettava summa on...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Официально, вежливо