португальский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
O valor total a pagar é...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Официально, вежливо