итальянский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
Il totale dovuto è...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Официально, вежливо