датский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Официально, очень вежливо
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Официально, вежливо
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Официально, прямо
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Официально, прямо
Det totala betalningsbeloppet är ...
Det totale beløb der skal betales er...
Официально, прямо
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Официально, очень вежливо
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Официально, вежливо
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Официально, вежливо
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Официально, вежливо
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Официально, прямо
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Официально, прямо
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Официально, прямолинейно
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Официально, прямолинейно
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Официально, вежливо