шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо