турецкий | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Ödenecek toplam miktar ...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Официально, вежливо