румынский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Suma totală de plată este...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Официально, вежливо