польский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Płatne przy odbiorze.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Официально, вежливо