немецкий | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Официально, вежливо