итальянский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Il totale dovuto è...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Официально, вежливо