датский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
Det totale beløb der skal betales er...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Официально, вежливо