венгерский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Официально, очень вежливо
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Официально, вежливо
Proforma faktura bude poslána faxem.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Официально, прямо
Splatné ihned po obdržení zboží.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Официально, прямо
Celková splatná částka je...
A fizetendő összeg összesen ...
Официально, прямо
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Официально, очень вежливо
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Официально, вежливо
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Официально, вежливо
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Официально, вежливо
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Официально, прямо
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Официально, прямо
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Официально, прямолинейно
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Официально, прямолинейно
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Официально, вежливо