шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Merci de régler le montant suivant...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
La facture pro forma sera faxée.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Réglable directement après réception des biens.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
La montant total à payer est de...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо