румынский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Merci de régler le montant suivant...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Официально, очень вежливо
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Официально, вежливо
La facture pro forma sera faxée.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Официально, прямо
Réglable directement après réception des biens.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Официально, прямо
La montant total à payer est de...
Suma totală de plată este...
Официально, прямо
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Официально, очень вежливо
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Официально, вежливо
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Официально, вежливо
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Официально, вежливо
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Официально, прямо
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Официально, прямо
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Официально, прямолинейно
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Официально, прямолинейно
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Официально, вежливо