шведский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Официально, очень вежливо
Liitteenä lasku numero...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Официально, вежливо
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Proformafakturan kommer att faxas.
Официально, прямо
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Официально, прямо
Koko maksettava summa on...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Официально, прямо
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Официально, очень вежливо
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Официально, вежливо
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Официально, вежливо
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Официально, вежливо
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Официально, прямо
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Официально, прямо
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Официально, прямолинейно
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Официально, прямолинейно
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Официально, вежливо