итальянский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Официально, очень вежливо
Liitteenä lasku numero...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Официально, вежливо
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Официально, прямо
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Официально, прямо
Koko maksettava summa on...
Il totale dovuto è...
Официально, прямо
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Официально, очень вежливо
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Официально, вежливо
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Официально, вежливо
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Официально, вежливо
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Официально, прямо
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Официально, прямо
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Официально, прямолинейно
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Официально, прямолинейно
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Официально, вежливо