чешский | Фразы - Бизнес | Фактура

Фактура - констатация

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Официально, очень вежливо
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Официально, вежливо
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Официально, прямо
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Официально, прямо
Ödenecek toplam miktar ...
Celková splatná částka je...
Официально, прямо
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Официально, прямолинейно

Фактура - Напоминание

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Официально, очень вежливо
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Официально, вежливо
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Официально, вежливо
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Официально, вежливо
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Официально, прямо
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Официально, прямо
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Официально, прямолинейно
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Официально, прямолинейно
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Официально, вежливо